Quick 96

Vi træner i Foreningshuset,
Tirsdage i lige uger, hele året rundt fra kl. 14.00 - 15.00.